قیمت کابینت ام دی اف

قیمت کابینت ام دی اف چقدر است ؟

قیمت کابینت ام دی اف چقدر است؟
کابینت ام دی اف رایج ترین مدل و نوع کابینت در آشپزخانه هاست .
به همین خاطر دانستن قیمت این کابینت ها از سایر کابینت ها مهمتر است .

قیمت کابینت ام دی اف به وضعیت بازار و متراژ آشپزخانه شما بستگی دارد.

به طور کلی میانگین قیمت کابینت ام دی اف به شرح زیر است :

  • قیمت کابینت ام دی اف با در ملامینه(ایرانی -ترک-اسپانیا-اتریش) :450 تا 800 هزارتومان .
  • قیمت کابینت ام دی اف با در هایگلاس براق(ایرانی  -ترک -سه بعدی ) : 500 تا 800 هزار تومان.
  • قیمت کابینت ام دی اق با در پلی گلاس (ترک-اسپانیایی-آلمانی) :750 تا 1یک میلیون و چهارصد هزار تومان.
کابینت ام دی اف

کابینت ام دی اف

کابینت ام دی اف

کابینت ام دی اف

قیمت کابینت ام دی اف

قیمت کابینت ام دی اف