قیمت کابینت ممبران

قیمت کابینت ممبران

قیمت کابینت ممبران چند است ؟

قیمت کابینت ممبران چقدر است ؟

کابینت ممبران یکی از کابینت های شیک ، لوکس و سلطنتیی است که امروزه بسیار محبوب شده است.

قیمت این کابینت را نمیتوانیم به طور قطع بگوییم گرا یا لوکس!پ

اگر با کابینت چوبی مقایسه کنیم ارزان است و اگر با کابینت های ام دی اف و فلزی گران است.

به طور میانگین قیمت کابینت ممبران به شرح زیر است :

  • به طور میانگین قیمت کابینت ممبران ساده : از متری 700 تا 950 هزار تومان است.
  • به طور میانگین قیمت کابینت ممبران با تاج ، پاخور ، زیرچراغی : از متری 900 تا یک میلیون و پانصد هزار تومان است.
قیمت کابینت ممبران

قیمت کابینت ممبران

قیمت کابینت ممبران

قیمت کابینت ممبران