کابینت آزمایشگاه

کابینت آزمایشگاه

کابینت آزمایشگاهی

کابینت آزمایشگاه در متراژ ها و اندازه هایی که کارفرما طبق نیاز ازمایشگاه درخواست دهد ساخته میشود

به طور تقریبی یک متر کابینت آزمایشگاهی با رویه ضد اسید 450 هزار تومان میشود.

تمامی کابینت های آزمایشگاه دارای یک کشو و یک درب هستند.

جنس کابینت آزمایشگاه از چیست ؟

  • اسکلت کابینت آزمایشگاهی از جنس  پروفیل فولادی  با رنگ الکترو استاتیک است.
  • کابینت ها از جنس ام دی اف مرغوب است .
کابینت آزمایشگاه

کابینت آزمایشگاه

کابینت آزمایشگاه

کابینت آزمایشگاه