کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید یکی از کابینت ها محبوب برای آشپزخانه است که میتواند با اکثر دکوراسیون ها هماهنگ شود.

مزایای کابینت آشپزخانه سفید :

  • شیک و ساده است.
  • استفاده از ظروف رنگارنگ و ایجاد تضاد رنگی در آشپزخانه.

چند نکته برای استفاده از کابینت آشپزخانه سفید :

  • نگذارید کابینت ها لک شود و یا ضربه خورده و خراش بردارند چرا که در کابینت سفید این عیوب حتی از فاصله دور هم نمایانند.
  • دیوارها نباید تیره باشند رنگ های روشن و براق متناسب تر هستند .
  • تضاد رنگی در ظروف با کابینت ها را رعایت کنید.
  • نور پردازی مناسبی در آشپزخانه ایجاد کنید.

در زیر میتوانید چند نمونه از کابینت آشپزخانه سفید را ببینید :

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید

کابینت آشپزخانه سفید