کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت ارزان

کابینت آشپزخانه قیمت های متفاوتی دارد و در این تفات قیمت عناصر مختلفی دخیل هستند

  • مثل متراژ
  • مثل نوع و مدل
  • مثل شرایط بازار و میانگین قیمت بازار

اما اگر بخواهیم قیمت ها را به طور میانگین و  در یک دسته بندی کلی بیان کنیم :

  • قیمت کابینت MDF : از متری 450 تا 550 هزار تومان متغیر است .( صرف نظر از ایرانی و ترک و … )
  • قیمت کابینت های گلاس : از متری 520 تا 640 هزار تومان متغیر است .
  • قیمت کابینت ممبران : از متری 900 هزار تومان تا 1,1000,000 تومان متغیر است.
کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت

کابینت آشپزخانه قیمت