طرح کابینت آشپزخانه

کابینت کلاسیک چیست ؟

کابینت کلاسیک جیست و چه ویژگیهایی دارد؟

کابینت کلاسیک چیست ؟ و چه ویژگیهایی دارد که آن را از سایر کابینت ها متمایز میکند.

کابینت کلاسیک سبکی جدید در طراحی کابینت هاست با ویژگی هایی مشخص:

کابینت کلاسیک چیست؟

کابینت کلاسیک چیست ؟

مشخصات کابینت کلاسیک چیست ؟

  • کابینت کلاسیک  نما و ظاهری تمام چوبی دارد.
  • درب ها و ستون های کابینت های کلاسیک حکاکی و ابزار کاری شده است و بسیار زیبا است.
  • طراحی قطعات و قسمت های مختلف این کابینت ها با ظرافت و عدم سادگی طراحی شده است.
  • در طراحی این کابینت ها از ابزار و یراق های برنزی و مسی استفاده شده است.
  • اغلب رنگ های مات و گرم دارند و یا سفید رنگ با خطوط افقی تیره هستند.
  • در ابعادی حجیم و با تاج ساخته میشوند.
  • در طراحی کابین کلاسیک  از قرینه سازی استفاده میشود
  • ویترین های متنوع ، مشبک و شیشه های طرح دار