کاغذ دیواری حال

کاغذ دیواری حال

 

کاغذ دیواری حال و سالن پذیرایی می تواند به صورت طرح های مدرن و یا کلاسیک باشد. می توانید رنگ کاغذ دیواری را با رنگ دیگر لوازم منزل خود ست و هماهنگ نمایید. همچنین اینکه میتوانید برای بخشی از دیوار حال خود کاغذ دیواری سه بعدی ، کاغذ دیواری مدرن و جدید و یا طرح های کلاسیک را انتخاب نمایید.

 

 

 

کاغذ دیواری حال و پذیرایی

 

 

کاغذ دیواری حال و پذیرایی می تواند متناسب با رنگ بندی دیگر اجزای درون منزل تعیین گردد. می توانید کاغذ دیواری را برای برای یک دیوار و یا بخشی از دیوار خانه خود انتخاب نمایید که می توانید زیبایی بیشتر ونیز خاص بودن را برای بخشی از دیوار شما ایجاد نماید تا به طور ویژه و جلوه خاص خود را نشان دهد.

 

کاغذ دیواری پشت LCD

کاغذ دیواری پشت LCD

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی

 

کاغذ دیواری کلاسیک

کاغذ دیواری کلاسیک

کاغذ دیواری

 

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی

 

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری

 

کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری قابل شستشو