کاغذ دیواری

کاغذ دیواری مخصوص اتاق خواب

کاغذ دیواری مخصوص اتاق خواب

 

 

 

کاغذ دیواری مخصوص اتاق خواب بسته به اینکه برای بزرگسال باشد و یا کودک می تواند در طرح ها و رنگ های متفاوتی موجود باشد همچنین اینکه اگر کودک دختر باشد و یا پسر خود در مدل و رنگ کاغذ دیواری اثرگذار می باشد.

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری