کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

 

 

کاغذ دیواری مدرن که طرح های جدید کاغذ دیواری را شامل می گردد می تواند از جمله طرح های سه بعدی ، طرح های برجسته ، طرح های کلاسیک جدید را شامل گردد. در مدل کاغذ دیواری مدرن اغلب سه بعدی بودن و نیز برجسته بودن برخی قسمت ها اغلب توجه خاص می گردد.

 

 

کاغذ دیواری مدرن و جدید

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن و جدید از نماهای سه بعدی و برجسته که در طرح های مختلف می باشند ایجاد می گردد. اغلب در مدل کاغذ دیواری جدید طرح ها و رنگ های مختلف را برای دیوارهای مختلف استفاده می نمایند. در معماری جدید جای تلویزیون بخشی می باشد که در آن از کاغذ دیواری شیک و لوکس استفاده می گردد که از رنگ بقیه دیوار ها متمایز باشد.

 

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری مدرن