بیشتر

نکات کابینت فلزی

نکات کابینت فلزی   نگه داشتن دفتر خود، شسته و رفته، منظم و به خوبی سازماندهی نه تنها نشان می دهد سطح خاصی از حرفه ای، آن را نیز کمک خواهد کرد که شما را در تمام طول تولید مولد است. فضاهای پرانرژی میتوانند به طور چالش انگیز سازماندهی شوند، اما با ابزار طراحی و […]

بیشتر

مراقبت از کابینت فلزی

مراقبت از کابینت فلزی   به پایان رساندن کابینت فلزی آشپزخانه شما می تواند تفاوت بین یک فضای خوب و عالی را ایجاد کند. پایان درست گزینه های طراحی دیگر در آشپزخانه شما را حذف می کند. به عنوان مثال، شما می توانید لوازم خود را به پایان سخت افزاری خود منطبق کنید تا یک […]

بیشتر

ویژگی های کابینت فلزی

ویژگی های کابینت فلزی   کابینت فلزی – کابینت های آشپزخانه با کیفیت بالا باید خیره کننده باشند و حداقل بیست یا سی سال نگهداری کارآمد و آسان برای استفاده داشته باشند. اما بسیاری از مردم مشکلات زیست محیطی را خیلی زودتر از این می دانند، از جمله مسائل مربوط به درب های کشیده شده، […]