کاغذ دیواری مدا

در گذشته تنها قشر خاصی از جامعه که شامل اشرف زاده ها و قشر مرفه جامعه می شد ، از کاغذ دیواری در منزل و محل کار خود استفاده می کردند. اما امروزه کاغذ دیواری به عنوان کالای لوکس گران محسوب نمیشود و به دلیل تنوع در رنگ،جنس، طرح و قیمت تمامی اقشار جامعه می […]