کاغذ دیواری و تاریخچه آن

کاغذ دیواری و تاریخچه آن، کاغذ دیواری در حقیقت در زمان ناصرالدین شاه به ایران وارد شد این شاه قاجارکه علاقه زیادی به هنرغرب داشت دستور داد تا دیوار های کاخ گلستان را با کاغذ دیواری بپوشانند. در واقع هنر کاغذ دیواری را به چین باستان می توان نسبت داد زیرا چینی ها خود مخترع […]