متراژ کاغذ دیواری

متراژ کاغذ دیواری در این مقاله سعی بر آن داریم شما را با روش های اندازه گیری کاغذ دیواری آشنا نماییم تا متراژ کاغذ دیواری مورد نظر برای فضاهای داخلی منزل و یا شرکت خود را به آسانی بدست بیاورید . برای اندازه گیری متراژ کاغذ دیواری موارد زیر را به ترتیب انجام بدهید :

 1. کروکی فضای خود را بر روی کاغذ رسم نمایید و دیوارهایی که نیاز به کاغذ دیواری دارند با رنگی دیگر مشخص نمایید . قسمت هایی از دیوار که درب یا پنجره و یا نماسازی آجر و سنگ داخلی دارند و همچنین قرنیز و سقف کاذب را حساب ننمایید و تنها بالا و پایین آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری نمایید .
 2. در مرحله ی بعدی می بایست تعداد رول کاغذ دیواری مورد نظر خود را با توجه به ابعاد بدست آمده ی دیوارها محاسبه نمایید که برای این منظور از فرمول رول کاغذ دیواری زیر استفاده نمایید .

 

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری

فرمول محاسبه ی متراژ کاغذ دیواری

کاغذ دیواری عموما به صورت رول در بازار فروخته می شوند که این رول ها شامل سه اندازه ی استاندارد زیر می باشند :

1.رول کاغذ دیواری با عرض 53 سانتی متر و طول 10 متر

2.رول کاغذ دیواری با عرض 70 سانتی متر و طول 10 متر

3.رول کاغذ دیواری با عرض 106 سانتی متر و طول 15 متر

 

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری

پس از آن که ارتفاع و عرض دیوارهای خود را اندازه گیری نمودید

نوع رول کاغذ دیواری را نیز انتخاب نمودید از فرمول زیر برای تعیین متراژ کاغذ دیواری مورد نظر خود استفاده نمایید :

 1. اگر از رول کاغذ دیواری با عرض 53 سانتی متر استفاده می نمایید :
 • برای ارتفاع دیوار کمتر از 2.45 متر ، عرض دیوار را برحسب سانتی متر تقسیم بر عدد 212 نمایید تا تعداد رول لازم را بدست آورید .
 • برای ارتفاع دیوار بیشتر از 2.45 متر ، عرض دیوار را برحسب سانتی متر تقسیم بر عدد 153 نمایید تا تعداد رول لازم را بدست آورید .
 1. اگر از رول کاغذ دیواری با عرض 70 سانتی متر استفاده می نمایید :
 • برای ارتفاع دیوار کمتر از 2.45 متر ، عرض دیوار را برحسب سانتی متر تقسیم بر عدد 280 نمایید تا تعداد رول لازم را بدست آورید .
 • برای ارتفاع دیوار بیشتر از 2.45 متر ، عرض دیوار را برحسب سانتی متر تقسیم بر عدد 210 نمایید تا تعداد رول لازم را بدست آورید .
 1. اگر از رول کاغذ دیواری با عرض 106 سانتی متر استفاده می نمایید :
 • برای ارتفاع دیوار کمتر از 2.45 متر ، عرض دیوار را برحسب سانتی متر تقسیم بر عدد 636 نمایید تا تعداد رول لازم را بدست آورید .
 • برای ارتفاع دیوار بیشتر از 2.45 متر ، عرض دیوار را برحسب سانتی متر تقسیم بر عدد 530 نمایید تا تعداد رول لازم را بدست آورید .