کاغذ دیواری سبز

کاغذ دیواری سبز     کاغذ دیواری سبز برای اتاق خواب، پذیرایی و دیگر اتاق های منزل می تواند استفاده گردد و می تواند با هماهنگی با دیگر لوازم منزل مانند مبلمان ، فرض و غیره ست گردد و زیبایی بسیاری را به درون منزل و معماری داخلی شما بخشد.