کاغذ دیواری های ماربورگ

کاغذ دیواری های ماربورگ   کاغذ دیواری کاوری پوشش دهنده برای دیوار می باشد که علاوه بر جنبه ی زیبایی و دکوراتیو ، از دیوار محافظت می کند و نیاز کمتری برای تمیز کردن نسبت به دیوار دارد. یکی از انواع کاغذ دیواری، کاغذ دیواری های ماربورگ می باشد. که نمونه ای آلمانی است و […]