پارکت چوبی ترک

پارکت چوبی ترک پارکت چیست ؟ پارکت ها قطعات چوبی ای هستند که به صورت موازی و کنارهم درکف فضای داخلی ساختمان چیده و چسبانده می شوند و کف تمامی فضاها را به جز سرویس بهداشتی و حمام پوشش می دهند. پارکت چوبی پارکت ها عمدتا از جنس چوب درختان (عمدتا راش ، بلوط ، […]