اصول حرفه ای نگهداری از پارکت

اصول حرفه ای نگهداری از پارکت، پارکت چیست ؟ پارکت ها قطعات چوبی ای در ابعاد حدودی 15*5 و 10*4 سانتی متر می باشند که با استفاده از چفت و بست هایی که دارند و همچنین چسب به یکدیگر و بر روی زمین چسبانده می شوند . نصب و نگهداری پارکت بسیار آسان می باشد […]