تاریخچه ی پارکت

تاریخچه ی پارکت، پارکت لغتی فرانسوی بر گرفته از کلمه ی پارکیتر می باشد که در اواخر قرن شانزده میلادی و برای اولین بار توسط یک معمار سوئدی در کاخ لویی شانزدهم از آن استفاده شد. پارکت تا مدت ها به عنوان عایق حرارت ، برودت و صدا و تنها برای مکان های خاصی استفاده […]