پارکت سالید

پارکت های سالید، پارکت ها به طور کلی شامل دو دسته می باشند : پارکت تمام چوب یا سالید پارکت مهندسی شده پارکت های سالید یا تمام چوب همان طور که از نام آن پیداست پارکت (کف پوش چوبی ) است  که به صورت یک پارچه از یک قطعه چوب ساخته شده باشد . برای ساخت […]