پیدایش اولین کاغذ دیواری ها

پیدایش اولین کاغذ دیواری ها، کاغذ دیواری که برای پوشش دیوار ها از آن استفاده می کنیم برای اولین بار در زمان قاجار وارد کشور شد اولین کارخانه ی کاغذ دیواری در سال 1350 در ایران افتتاح شد و به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفت کاغذ دیواری های اولیه قابلیت شستشو نداشتند اما به […]