شناخت بیشتر پارکت و مقایسه آن با لمینت

شناخت بیشتر پارکت و مقایسه آن با لمینت پارکت ها نوعی کف پوش هستند که بیشتر در منازل مسکونی کاربرد دارند آنها را از جنس چوب و در قطعه های کوچک می سازند سپس قطعات را روی محل می چسپانند و بر روی آن لاک مخصوص می زنند تا صیقلی تر به نظر آید و […]