ام دی اف را بهتر بشناسیم

ام دی اف را بهتر بشناسیم ام دی اف ها بیشتر بر پایه ی چوب تهیه می شوند و درگذشته بیشتردر ساخت آنها از چوب درختان کاج استفاده می شد اما امروزه از مواد نرم تری مانند ساقه ی برنج ، غلات، نی و نیشکر نیز برای تهیه آنها استفاده می شود کابینت ام دی […]