آشنایی با پارکت لمینت

آشنایی با پارکت لمینت ، پارکت لمینت را معمولا از الیاف چوبی فشرده می سازند دلیل این نامگذاری این است که از پنج لایه فشرده شده ساخته شد و هر چیز فشرده ای لمینت نامیده می شود امروزه پارکت لمینت به عنوان کف پوش پر طرفدار در منازل مسکونی، ادارات و ساختمان های تجاری کاربر […]