معرفی بردر کاغذ دیواری

بردر همان کاغذ دیواری است که به صورت نواری در اندازه های مختلف تولید می شود و زمانی مورد استفاده می گیرد که بخواهید دو قسمت بالاو پایین کاغذ دیواری را از هم جدا کنید یا به ان حاشیه بدهید این بردرها را می توانید بر روی رنگ و حتی بدون استفاده از کاغذ دیواری […]