دیوار پوش

دیوار پوش

دیوار پوش

 

 

 

دیوار پوش به منظور نصب بر روی دیوارهای گچی و یا به واسط زیرسازی هایی قابل اجرا می باشد. زیرسازی فلزی نیز می تواند بر روی دیوارها نصب گردد تا عایقی میان دیوار اصلی و دیوار پوش قرار گیرد و تحت این شرایط فضای مناسب برای تاسیسات قرار می گیرد تا برق و دیگر موارد بتوانند اجرا گردند.

 

 

 

انواع دیوارپوش

 

 

دیوار پوش ها را می توان به دو دسته دیوار پوش داخلی و نیز دیوار پوش خارجی دسته بندی نمود. محیطی که دیوار پوش استفاده می شود در مقاومت و نیز نوع آن بسیار اثرگذار می باشد. دیوار پوش خارجی نیاز به پایداری بیشتر خواهد داشت. انواع دیوار پوش را می توان به دسته های دیوار پوش سنگی ، دیوار پوش چوبی ، رنگ بندی متفاوت دیوار پوش ها ، دیوار پوش PVC  تقسیم بندی نمود.

 

دیوارپوش داخلی

 

 

در دیوارپوش داخلی که در محیط داخلی خانه مورد استفاده قرار می گیرد کمتر تحت تاثیر عوامل فرسایشی قرار می گیرد. می توانید در رنگ بندی متنوعی دیوارپوش های داخلی را داشته باشید. رنگ ها از جنس رنگ پلاستیکی و روغنی می باشد