آشنایی با پارکت ها

پارکت ها عناصری کلاسیک هستند که با اضافه شدن به دکوراسیون داخلی به ان گرما و شخصیت می دهند همه ی پارکت ها از چوب ساخته نمی شوند ولی برخی از انها به دلیل استفاده از چوب نمای متفاوتی به ساختمان می دهند پارکت از جنس چوب بلوط پارکت از نوع جنس چوب بلوط شایع […]