کابینت آشپزخانه مدل جدید
بیشتر

کابینت فلزی الکترونیکی

کابینت فلزی الکترونیکی   Electron Metal تولید بالاترین کیفیت کابینت فلزی برای سرور، شبکه، نرم افزار Zone 4 لرزه ای، پخش و Colocation. کابینت فلزی های ما توسط مشتریان ما مورد استفاده قرار می گیرند و در صنایع مانند فناوری اطلاعات، مخابرات، پخش، امنیت و نصب و راه اندازی توصیه می شود.