پارکت دیواری چیست؟

پارکت دیواری چیست ؟ پارکت های دیواری به گونه ای از پارکت های چوبی گفته می شوند که به جای این که بر روی کف به عنوان کف پوش نصب شوند بر روی دیوار ها قرار می گیرند در واقع این نوع پارکت به عنوان دیوار پوش نیز مورد استفاده قرار می گیرد این پارکت […]